Организирахме среща-дискусия „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“

 1. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

  Paul Cowan
 2. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

  Paul Cowan
 3. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

  Paul Cowan
 4. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

  Paul Cowan
 5. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

  Paul Cowan

Организирахме среща-дискусия „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“

Една седмица или пет работни дни. Това беше времето, с което разполагахме, за да организираме среща-дискусия на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“ за 120 души в зала на хотел в София. И успяхме по възможно най-добрия начин!

Дискусията беше част от изпълнението на проект BG05SFOP001-4.001-0020-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд“.

За успешното протичане на дискусията наехме Балната зала на хотел InterContinental с нужното техническо оборудване и озвучаване. Организирахме регистрацията на гостите и 2 кафе паузи. Привлякохме за модератор популярната телевизионна водеща Добрина Чешмеджиева и отпечатахме специална брошура с тираж 1000 бр. Изработихме брандирани сувенири за участниците и гостите на дискусията.

Информационната кампания, прехождаща срещата-дискусия, включваше 5 публикации в социалните мрежи, 5 публикации в информационни сайтове и разпространение на прес съобщение.

Въпреки кратките срокове регистрираните гости бяха над 130 души (при предвидени 120), а достигнатата аудитория в социалните мрежи надхвърли 15 000 души (при предвидени 1000 души).