Black&Veatch

Black&Veatch Management Consulting е водеща американска инжинерингова компания, основана преди повече от 100 години. Висококвалифицираните експерти от Black&Veatch предоставят консултантски услуги в подкрепа на технологични, оперативни, финансови и регулаторни предизвикателства, които изискват интегрирани глобални възможности. Компанията извършва анализ на възможностите за оздравяване, модернизация, и рекапитализация на „Топлофикация София“ ЕАД.