Управление на интернет присъствието и репутацията

V Consulting предоставя решения за успешното управление на бизнес представянето в интернет и изграждането на положителна онлайн репутация чрез:

Ежедневен мониторинг на online новините и дискусиите в блогове, форуми и социални мрежи;

Включване в дискусии за компанията и промотиране на позитивно отношение;

Следене на онлайн присъствието и обратната връзка за конкурентите;

Social Media Marketing

     - Social Networking - Управление на присъствието в социалните мрежи чрез поддържане на корпоративен профил – Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube, Google+;

     - Увеличаване на фенската маса в социалните мрежи чрез организиране на кампании и “вирусен” маркетинг;

     - Насърчаване на продажбите и подобряване на рекламата чрез социалните мрежи;

Кризисен мениджмънт в интернет пространството;

Периодична отчетност на мненията, публикациите и дискусиите в интернет относно компанията и нейните продукти – уеб сайтове, блогове, социални мрежи;