Корпоративна идентичност

Корпоративната идентичност е “визитката” на вашата организация. Ние ще се погрижим тази визитка да ви представя по най-добрия и подходящ начин, като създадем и/или доразвием всичките й атрибути - лого, име, слоган, опаковки на продукта, брошури и реклама, годишни отчети, уебстраници, фотография, цвят, графики и шрифтове.
Можете да разчитате на нас за създаването на всички материали, изграждащи вашата корпоративна идентичност:
- бизнес документи - бланки за кореспонденция, визитки, пощенски пликове, фактури, формуляри за предложения, папки; 
- електронни комуникации - уебстраници, блогове, вътрешна мрежа, външна мрежа, видеоматериали;
- идентичност на марката - всички подписи, лога, запазени търговски марки, името на компанията и клоновете й, имена на продукти, етикети.