Спечели бъргър

  1. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan
  2. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan

Спечели бъргър

Приложение с игра “Спечели бъргър”

Механизъм:
Участникът трябва да “хареса” страницата на BK, за да участва. Избира си сандвич, който да сглоби с всички негови съставки. Първоначално получава няколко продукта, които следва да разменя с други участници, докато не се съберат всички необходими съставки на сандвича. При сглобен сандвич системата генерира код, с който клиентът получава безплатен сандвич на място в ресторантите на Burger King.

Цели:
- увеличаване фенската маса на Burger King и създаване на емоционална връзка с клиентите;
- увеличаване познаваемостта на марката;
- промотиране на основните продукти;
- увеличаване на продажбите и клиентите на Burger King;

Резултати:
Увеличаване на феновете на страницата с 30% за 2 седмици.