Ве Консултинг пое маркетинга на Бъргър Кинг за три страни в Европа

От януари 2012 Ве Консултинг ще се грижи за маркетинговите активности на Бъргър Кинг за Чехия, Словакия и Словения. Вече стартираха първите рекламни кампании на новото Американ Класик Меню за телевизия, аутдор и метрореклама.