V Consulting представя новото МЕГА меню на Бъргър Кинг

V Consulting създаде дизайна на новото МЕГА меню на Бъргър Кинг. Менюто е наистина внушително и включва три подменюта, а именно: Double Cheese XXL Bacon Burger Меню; Xtra Long Chili Cheese Меню; и Big King XXL Меню. Освен визията, V Consulting създаде и радио клип и клип за кино реклама на грамадното меню, първо по размерите си за Бъргър Кинг България. Отново покорихме и Чехия, откъдето веднага взаимстваха всичко, което създадохме за МЕГА меню-то.