ВЕ КОНСУЛТИНГ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-2655

„ВЕ КОНСУЛТИНГ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.089-2655 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Процедура:  BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат е фирмата да разполага с оборотни средства за развитие на потенциал в областта на дигиталния маркетинг, за да развива дейността си.

 

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.03.2022 г. и е с продължителност 3 месеца.