РискМонитор

РискМонитор е неправителствен институт за публични политики. Организацията работи за редукция, контрол и превенция на организираната престъпност и високата политическа и институционална корупция. РискМонитор е учредена в края на 2006 г. от Институт "Отворено общество" – Ню Йорк и Институт "Отворено общество" – София и е регистрирана като фондация с обществен интерес.

Всички материали за Риск Монитор можете да видите тук.