Starbucks Bulgaria

V-Consulting управлява официалните страници на Starbucks България във Facebook и Instagram, както и YouTube канала марката на от юни 2017 г. До септември 2017 г. последователите на марката се увеличиха с над 210%, а постовете в социалните медии достигат до над 8 000 потребители ежедневно.

Кампаниите на Starbucks постигат между 8 и 10 (при максимум 10) оценка за успешност, при детайлно таргетиране на постовете спрямо продуктите и поставените цели.

Всяка проведена кампания се анализа, а събраната информация се използва за подобряването на бъдещото представяне на марката.