Стартирахме новата кампания на Токуда Банк – "Различията, които ни сближават"

  1. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan
  2. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan
  3. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan

Стартирахме новата кампания на Токуда Банк – "Различията, които ни сближават"

Стартирахме новата кампания на Токуда Банк – "Различията, които ни сближават". Една от най-важните задачи, пред които комуникационно трябваше да се изправим, беше да ясно да отличим посланията и визията на клиента от останалите банкови продукти, за да успеем бързо да генерираме интерес и да постигнем заложените цели. Имиджовата линия беше разработена в рекламен клип, визии за ООН и банери.