"Заедно в твоя ритъм" с Токуда банк

  1. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan
  2. The churches, caldera and village at Oia, Santorini

    Paul Cowan

"Заедно в твоя ритъм" с Токуда банк

Новата ситуация след 2-месечен lockdown изискваше нова концепция и нов подход в комуникацията на банкови продукти. След успешната социална кампания #ОстаниВкъщи на Токуда Банк избрахме да продължим позитивното имиджово присъствие, което не натрапва продукти и услуги. Кампанията „Заедно в твоя ритъм“ поставя в центъра хората и акцентира на готовността на банката да подкрепи клиентите си и заедно да преминем по-успешно през сериозното изпитание, което ни поднесе COVID-19.
Рекламната кампания се реализира с внимателно подбрани позиции за външна реклама в София и Пловдив, банерна кампания сред таргетирани аудитории и радио реклама.